Tactical Motifs and Themes

This page shows examples of each of the chess tactical motifs used as tags on Chess Tempo tactical problems. Click on any of the links below to take you to a description and example of each tactical motif.

To see positional motif definitions, go to the positional motifs page.

Lütfen soruları etiketlemeden önce bu açıklamaları okuyunuz, ve lütfen uygun etiketleri seçerken başka yerlerde bulabileceğiniz tanımları değil, buradaki tanımları kullanınız.
See the tagging guidelines for advice on using the tagging system.